Xarxa Pedagògica d'Espais Naturals a l'Empordà

dilluns, 4 d’octubre del 2010

Currículum

Per a les tasques que entoma el grup de treball serà d'interès poder consultar els currículums d'educació primària i de secundària obligatòria, especialment els dedicats a coneixement del medi natural.
Els enllaços són els següents:

Coneixement del medi natural, social i cultural (Primària):
http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/primaria/coneixement_medi_pri.pdf%20
Ciències socials, geografia i història (Secundària):
http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/ESO/ciencies_socials_eso.pdf