Xarxa Pedagògica d'Espais Naturals a l'Empordà

dimecres, 16 de novembre del 2011


La Francesca ens fa arribar la seva proposta d'enunciat d'objectius, competències i continguts relacionats amb Sorra i Dunes.


UP,- SORRA I DUNES CICLE INICIAL


OBJECTIUS
1. Plantejar-se, identificar i resoldre interrogants relacionats amb fenòmens i elements significatius de l’entorn natural i social utilitzant estratègies d'observació i manipulació i treure conclusions.
4. Participar activament en el treball en grup, adoptant una actitud responsable, solidària, cooperativa i dialogant, argumentar les pròpies opinions i contrastar-les amb les dels altres.
8. Identificar els principals elements de l’entorn natural, social i cultural, analitzar lles seves característiques i interaccions .
11. Utilitzar la llengua com a eina per construir coneixement, per comunicar-lo i per compartir-lo amb els altres.
13. Apreciar el gaudi que comporta arribar a trobar explicacions racionals dels fets i problemes que s’identifiquen en el nostre entorn .

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
CB 1: LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL
1.1.- Interactuar i dialogar amb altres persones de manera adequada. (llenguatge icònic, gestual, escrit....)
1.2.- Expressar observacions, explicacions, opinions, pensaments, emocions, vivències i argumentacions
1.3.- ESCRITA: Comprendre el contingut de textos de diversa tipologia.
CB 2: ARTÍSTICA I CULTURAL
2.1.- Expressió d'idees i sentiments per mitjà de diferents tècniques artístiques en creacions individuals i socials.
CB 3: TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL
3.1.- Utilització de les TIC com a element essencial per informar-se i aprendre .
CB 4: MATEMÀTICA
4.2.- Utilitzar les tècniques matemàtiques bàsiques per situar-se a l' espai i analitzar dades.
CB 5: D'APRENDRE A APRENDRE
5.6.- Disposar d’habilitats per obtenir informació (individualment i en col·laboració) per transformar-la en coneixement propi.
CB 6: D'AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL
6.6.-Disposar d’habilitats socials per relacionar-se, cooperar i treballar en equip.
CB 7: EN EL CONEIXEMENT I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC
7.1.- Situar-se en l'espai i orientar-s'hi amb ajut d'imatges..
7.2.- Identificar, localitzar i descriure les principals característiques naturals, socials i humanes d'un espai natural.
7.4.- Utilitzar críticament fonts d'informació que usin diferents tipus de suport per observar i analitzar l'entorn.
7.9.- Començar a tenir noció de fets de la història local.
7.12.- Identificar i valorar elements del patrimoni.
7.15.- Explicar els fenòmens amb l'ajuda de models, verificar la coherència entre les observacions i l'explicació donada.

CB 8: SOCIAL I CIUTADANA
8.1.- Conèixer-se i valorar-se
8.2.- Saber comunicar-se en distints contextos
8.3.- Expressar les pròpies idees i escoltar les alienes

CONTINGUTS
  • Observació d’elements del medi físic, entorns naturals : la sorra i les dunes
  • Observació de fenòmens naturals: formació d'un paisatge , la platja .
  • Aplicació de nocions de canvi i continuïtat en fets quotidians propers a la seva experiència i en elements del patrimoni.
  • Observació i descripció de materials en funció d’algunes propietats.
  • Observació i descripció d’interaccions que produeixin canvis en un sistema.
  • Ús de imatges i materials per reconstruir la història.

dijous, 10 de novembre del 2011

Materials del Cap de Creus

Tal com vàrem quedar a la darrera reunió us fem arribar els materials per als itineraris pel Cap de Creus, per tal que la comissió de secundària se'ls pugui haver llegit abans de la reunió i puguem posar ja fil a la'agulla directament.
Els materials previs i posteriors a la sortida que utilitzem a CdA els trobareu a la nostra web
http://www.xtec.cat/cda-empuries/matcapdecreus.htm

Cal tenir en compte que els que es refereixen a l'itinerari de Tudela a Sa Cova de s'Infern són els de primària. Els de secundària estudien l'itinerari de Guillola a Sa Cova i els que es s'inclouen a la península són els que hem fet els darrers anys mentre l'accés a Tudela era tancat i són al voltant del far.

Fins ben aviat

divendres, 14 d’octubre del 2011

Dos nous materials

Companys i companyes,
us compartim dos nous materials:
-la nova proposta de la Garriga després de revisar els dossiers d'en Joan Jubentench
-el dossier del Centre de Reproducció de Tortugues per a cicle inicial de primària

Dossier Cicle Inicial[1]

Arrela't - La Garriga

dijous, 22 de setembre del 2011

La memòria 2009-2011

Ens ha convingut de tenir redactada la memòria del grup de treball d'aquests darrers dos cursos.
Per si és d'utilitat o d'interès a algú, aquí la teniu:

Dossier Arrela't

dissabte, 14 de maig del 2011

Materials del Castell del Montgrí

La presentació prèvia per a l'alumnat (aquí en format pdf):
El Castell del Montgrí - Informació prèvia-1

La guia didàctica i de continguts per al professorat:
Castell del Montgrí - Quadern pel Mestre - CSuperior

El quadern de camp durant la sortida:
Arrela't Castell Superior Quadern de Camp

dimecres, 27 d’abril del 2011

L'Hort dels Sentits

Des dels Aiguamolls ens fan arribar la proposta de què es va parlar a la sessió anterior:
L'Hort Dels Sentits

Competències bàsiques

La Montse Blanco ens ha fet arribar l 'adreça on hi han les competències bàsiques per a poder fer les programacions i les avaluacions per competències.
 
 
Aquí la tenim a disposició de tothom.

dimarts, 26 d’abril del 2011

Sorra i Dunes

Els materials que tenim ara disponibles.

La presentació perquè l'alumnat comenci a fer hipòtesis sobre l'espai que visitaran:
MPSorraDunes01a

Una guia didàctica per al professorat:
GCSistemaDunar1a

dimecres, 30 de març del 2011

Materials del CdA Empúries per a les activitats

Tot seguit trobareu els enllaços per tal de poder-vos descarregar els materials que utilitza el CdA Empúries quan realitza les activitats següents

Castell del Montgrí
Camins de calç
Ecosistemes forestals a les Salines

Fins ara
Gerard

dilluns, 21 de febrer del 2011

Currículum de Ciències de la Naturalesa d'E.S.O.

La Montse Blanco ha fet arribar l'enllaç per a accedir al currículum de Ciències de la Naturalesa d'E.S.O. per a tenir-lo present a l'hora d'establir els objectius i elaborar i valorar els materials per a les activitats d'aquests nivells.

http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/ESO/ciencies_naturalesa_eso.pdf

Bona feina

dijous, 20 de gener del 2011

Els dòlmens i estanys de la Jonquera

Des de l'Albera ens fan arribar aquest document amb informació de la ruta proposada.
Jonquera

Per començar a parlar de materials

¿Què necessita un centre per aprofitar plenament una visita a una zona natural?
En opinió del CdA, cal preveure el següent:


–Un material previ per a l’alumnat
amb informacions adequades que més aviat estimulin la curiositat que no pas donin continguts, amb imatges motivadores, amb recursos perquè puguin fer una “investigació” prèvia en grups reduïts


–Una guia didàctica per al professorat
amb informació detallada de com està pensada la sortida, quins continguts són susceptibles de ser-hi treballats, quins necessiten reforçar els coneixements previs; suggeriments de com usar la presentació per a l’alumnat


–Un quadern de camp per a l’alumnat
pensat com a eina on fer anotacions i constatacions breus, amb infogrames (mapes, gràfics, esquemes, fotos) que ajudin a la comprensió del que es veu; lògicament adaptat al nivell escolar, a la tipologia d'alumnat i als objectius de l'activitat


Material de suport
El necessari per a desenvolupar les activitats en condicions: guies gràfiques de camp (zoològic, botànic, cartogràfic), estris de lectura meteorològica, estris SIG (brúixoles, GPS), prismàtics, etc.


–Un dossier de treball
com a recull d’activitats i exercicis per ser elaborat en el centre posteriorment a la sortida, que contingui tots els elements de la presentació i del quadern de camp i altres, perquè el centre n’aprofiti les parts que l’interessen i el completi amb el que consideri, lligant els elements estudiats amb la realitat més propera al centre, i reforçant els conceptes-força que es prioritzin


I suggerir els centres que comparteixin conclusions i materials d’elaboració pròpia, oferint-los una plataforma d’ús fàcil.