Xarxa Pedagògica d'Espais Naturals a l'Empordà

dijous, 20 de gener del 2011

Els dòlmens i estanys de la Jonquera

Des de l'Albera ens fan arribar aquest document amb informació de la ruta proposada.
Jonquera

Per començar a parlar de materials

¿Què necessita un centre per aprofitar plenament una visita a una zona natural?
En opinió del CdA, cal preveure el següent:


–Un material previ per a l’alumnat
amb informacions adequades que més aviat estimulin la curiositat que no pas donin continguts, amb imatges motivadores, amb recursos perquè puguin fer una “investigació” prèvia en grups reduïts


–Una guia didàctica per al professorat
amb informació detallada de com està pensada la sortida, quins continguts són susceptibles de ser-hi treballats, quins necessiten reforçar els coneixements previs; suggeriments de com usar la presentació per a l’alumnat


–Un quadern de camp per a l’alumnat
pensat com a eina on fer anotacions i constatacions breus, amb infogrames (mapes, gràfics, esquemes, fotos) que ajudin a la comprensió del que es veu; lògicament adaptat al nivell escolar, a la tipologia d'alumnat i als objectius de l'activitat


Material de suport
El necessari per a desenvolupar les activitats en condicions: guies gràfiques de camp (zoològic, botànic, cartogràfic), estris de lectura meteorològica, estris SIG (brúixoles, GPS), prismàtics, etc.


–Un dossier de treball
com a recull d’activitats i exercicis per ser elaborat en el centre posteriorment a la sortida, que contingui tots els elements de la presentació i del quadern de camp i altres, perquè el centre n’aprofiti les parts que l’interessen i el completi amb el que consideri, lligant els elements estudiats amb la realitat més propera al centre, i reforçant els conceptes-força que es prioritzin


I suggerir els centres que comparteixin conclusions i materials d’elaboració pròpia, oferint-los una plataforma d’ús fàcil.