Xarxa Pedagògica d'Espais Naturals a l'Empordà

dilluns, 21 de juny del 2010

Cicle Inicial - Sorra i dunes (Sistema dunar d'Empúries)



Activitat: Sorra i dunes

Cicle: Inicial

Temàtica: duna litoral

Durada: 2h 30m

Indret: Platges d’Empúries

Objectiu/s:
–Usar l’observació directa com a eina per al plantejament, identificació i resolució d’interrogants i problemes relacionats amb fenòmens i elements significatius de l’entorn natural. (o1)
–Identificar els principals elements de l’entorn natural, social i cultural, analitzar la seva organització, les seves característiques i interaccions i aplicar aquesta anàlisi a diferents escales espacials i temporals. (o8)

Descripció:
–Visita de quatre espais específics de les platges d’Empúries per visualitzar els materials que hi ha –bàsicament la sorra–, i entendre com és que hi són i en aquell estat. Veure a cada espai si això pot representar un problema i com s’ha resolt o s’està intentant resoldre. Finalment relacionar el seu estat amb altres elements propis o propers: vegetació, jaciments arqueològics, pressió turística, etc.
–A cada espais es plantegen preguntes i es pren nota de les conclusions bàsiques a què s'arriba. Al final del recorregut repassarem aquestes conclusions i les exposarem en un mural que fa una síntesi de l'activitat. 

Continguts:
–Observació d’elements i fenòmens naturals i comunicació de les observacions a través d’un mural.
–Identificació de les característiques i comportament de plantes per adaptar-se al medi.
–Ús de les nocions bàsiques del temps i de les unitats de mesura bàsiques.
–Aplicació de nocions de canvi i continuïtat en fets quotidians propers a la seva experiència i en elements del patrimoni.
–Observació, descripció i classificació de materials en funció d’algunes propietats tot relacionant-les amb els seus usos.